Ludowy Klub Sportowy BKS WARMIANKA Bęsia Bęsia 24, 11-311 Kolno , powiat olsztyński woj. warmińsko-mazurskie
LKS BKS WARMIANKA Bęsia - IV OGÓLNOPOLSKI RAJD..
MENU

 

IV  OGÓLNOPOLSKI RODZINNY RAJD SAMOCHODOWY

PATRONAT MEDIALNY    
           
 
   

W dniu 28 maja 2011r na terenie gminy Kolno, w Biskupcu i w Bisztynku odbył się  
IV Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy. Załogi
wystartowały z Boiska
Wiejskiego w Bęsi.  Patronat nad rajdem objął Starosta Powiatu Olsztyńskiego
Mirosław Pampuch.
Impreza obchodzona była w ramach  Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny
W sołectwach gminy  oraz w Biskupcu i Bisztynku zlokalizowane
zostaną punkty kontrolne, na których startujące załogi miały do wykonania
określone punktowane zadania sprawnościowe np. strzelanie do tarczy
z wiatrówki, rzut lotką, tor przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy, ocena
właściwej reakcji na zagrożenia w ruchu drogowym oraz wiele innych zadań
przygotowanych we współpracy m.in ze strażą pożarną i policją. Przejazd
trasą rajdu odbył się przy otwartym ruchu drogowym.
Zawody zorganizowane
zostały w taki sposób, aby każdy bezpiecznie pokonał trasę bez większych
problemów.

Za miejsca od 1-3 przewidziano:  
puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe.
Za miejsca od 4-6 przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.
Pozostałe miejsca – dyplomy uczestnictwa.

Podczas trwania imprezy odbyły się występy artystyczne oraz różne pokazy.
 


 

Organizatorzy rajdu: 
LKS BKS WARMIANKA w Bęsi
Stowarzyszenie "Nasza Bęsia" w Bęsi, 
Urząd Gminy w Kolnie, 
Urząd Miejski w Biskupcu
Urząd Miejski w Bisztynku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, 
Sołtys i  Rada Sołecka w Bęsi
Sołtys i Rada Sołecka w Kolnie
Sołtys i Rada Sołecka w Kabinach
Sołtys i Rada Sołeckaw Samławkach
Sołtys i Rada Solecka w Kruzach
Sołtys i Rada Solecka w Lutrach.
W organizację włączyli się: Biskupiecki Dom Kultury, 
Komisariat Policji w Biskupcu,
Sołectwa Gminy Kolno,
Klub Turystyki Motorowej "Dadaj" w Biskupcu.
Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 3 w Biskupcu
Warsztat Mechaniki Samochodowej Krzysztof Prusaczyk
         
PATRONAT NAD RAJDEM OBJĄŁ
STAROSTA POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
     MIROSŁAW PAMPUCH       
 
 
 
PATRONAT MEDIALNY


 
Wymieniony rajd w 2008r wyróżniony  został przez 
Marszałka  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego 
w konkursie „Godni Naśladowania”, w gronie najlepszych
inicjatyw organizacji pozarządowych województwa.

BIURO RAJDU
Komandor Rajdu - Andrzej Bancerz
Kapitan Rajdu - Daniel Dobrzański
Sekretariat Rajdu - Wioletta Dobrzańska
Główny Sędzia Rajdu - Jan Kowalski
Koordynator Służby Medycznej - Elżbieta Turonek
Koordynator zabezpieczenia - Edward Sirojć

Koordynator zabezpieczenia technicznego - Andrzej Prusaczyk
Kierownik Organizacyjny -
Bigus Stefan

CELE RAJDU:

- popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy samochodem;
- podniesienie znajomości przepisów ruchu drogowego;
- nauka zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;
- poznanie walorów krajoznawczo - turystycznych gminy
  Kolno

Do IV rajdzie uczestniczyło się 9 załóg.
WYNIKI


1 miejsce zajęła załoga "PIŃKOWSCY", która otrzymała puchar
   ufundowany przez Starostę Powiatu Olsztyńskiego Mirosława 
   Pampucha, dyplom i złote medale oraz GPS GOLCLEVER 3535

2  miejsce zajęła załoga "RAMZES", która otrzymała puchar 
    ufundowany przez Burmistrz Miasta Biskupiec Elżbietę 
    Samorajczyk, dyplom i srebrne medale oraz urządzenie 
    wielefunkcyjne CANON.
 
3  miejsce zajęła załoga "CAŁY CZAS DO PRZODU", która otrzymała
    puchar ufundowany przez Wójta Gminy Kolno Henryka Dudę,
    dyplom, brązowe medale oraz Exspers do kawy Philips

4  miejsce zajęła załoga "TAXI 5", która otrzymała dypolm
    uczestnictwa oraz Antyradar

5  miejsce zajęła załoga "LEŚNE KRASNALE", która otrzymała
    dyplom uczestnictwa oraz Czajnik CELMER 

6  miejsce zajęła załoga "SEAT TEAM" , która otrzymała dyplom
    uczestnictwa oraz Toster Philips

7 -  "WALECZNA ARMIA"
8 -  "KAPUŚNIAKI"
9 - "TEAM CHACHUŁY"
       otrzymały dyplomy uczestnictwa

I miejsce na punkcie kontrolnym w Bisztynku zajęła załoga " PIŃKOWSCY"
Puchar ufundował Burmistrz Miasta Bisztynek Jan Wójcik

PUNKTY KONTROLNE i zadania jakie miały załogi do wykonania
na terenie KOLNO, BISKUPIEC, BISZTYNEK

BĘSIA         - boisko (zadanie sprawnościowe - sztafeta, uczestniczy cała załoga.-  
KABINY       - plac w centrum wsi (zadanie sprawnościowe – rzut lotką), 
                       rzut odważnikiem, slalom taczką.                
SAMŁAWKI - posesja sołtysa (pytania za 3,5,10 pkt z przepisów ruchu drogow
KOLNO        - boisko szkolne (zadanie sprawnościowe)
LUTRY         - boisko wiejskie " stare" - (zadanie sportowe - strzelanie z wiatrówki)
KRUZY         - remiza strażacka-  
(pytania za 3,5,10 pkt z udzielania pierwszej pomocy)
BISZTYNEK - stadion miejski - zadanie sprawnościowE, bieg w 
                       nartach, 
BISKUPIEC - plac manewrowy po jednostce wojskowej - zadanie sprawnościowe     
                        samochodem. 
                          

W organizację imprezy włączyli się:
Wójt Gminy Kolno - Henryk Duda
Radni Gminy Kolno: Bigus Stefan, Stanislaw Talarek,
Andrzej Bancerz,
SERWIS OPON  Katarzyna Zięba - Bieskupiec 
Car Parts - Rafał Pińkowski - Biskupcu,
Klub Turystyki Motorowej "Dadaj" w Biskupcu

 PROGRAM IMPREZY:
10.30 Odprawa załóg
11.00 Przegląd pojazdów
11.30 START
14.30 Występy artystyczne
14.30 Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bęsi
14.15 Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bęsi
        Dziecięcy zespół taneczny pod kierunkiem Anny Bogdaniuk
         KONKURS dla dzieci
        POKAZ RATOWNICTWA
16.00  Wręczenie nagród
16.30 dzieci z GOK Kolno  
        KONKURS rodzinny tor przeszkód
        KONKURS o rodzinie
17.30 zespół „SANTUR”
        KONKURS o Bęsi, okolicy
18.30 Zespół „RADEX”
20.00-2.00  DYSKOTEKA - Dj "Grzechu"

W czasie trwania imprezy czynne były stoiska handlowe,
gastronomiczne, w tym przygodowane przez Szkołę Podstawową
w Bęsi i Przedszkole Samorządowe w Bęsi.
                                          
RELACJA 
 pokaz ratownictwa - uczestniczą: policjanci w KP w Biskupcu, ratownicy z JRG
 PSP w Biskupcu, koordynator rajdu Elżbieta Turonek i Andrzej Prusaczyk
 
 
     ratownicy JRG PSP z Biskupca
 
 
Koordynator rajdu Elżbieta Turonek i Andrzej Prusaczyk podczas pokazu

 
Zadanie sprawnościwe w Bęsi - załoga "CAŁY CZAS DO PRZODU" - III miejsce
 
                                         
związane nogi. bieg na czas z piłką na rakietce - zadanie pokonuje załoga - TAXI 5
- IV miejsce


 
Występ dzieci z Przedszkola Samorządowego w Bęsi z teatrzykiem "ZOO"


Furorę zrobił i  uczestników rozbawił zespół "RADEX"Odprawa załóg rajduwystęp dzieci ze Szkoły Podstawowej w BęsiPokaz ratowniczy omawiali: policja, strazak-ratownikWystęp zespołu wokalnego "AGRAFCIA" z GOK w KolnieStronę odwiedziło: 1 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=