Ludowy Klub Sportowy BKS WARMIANKA Bęsia Bęsia 24, 11-311 Kolno , powiat olsztyński woj. warmińsko-mazurskie
LKS BKS WARMIANKA Bęsia - O nas...
MENU

 

O naszej miejscowości możesz dowiedzieć się na stronie:
www.naszabesia.pl.tl
 

////////////////////////////////////////////////////////////
IV OGÓLNOPOLSKI RODZINNY
RAJD

    
W dniu 28 maja 2011r w Bęsi
i na terenie gmin: Kolno, Biskupiec, Bisztynek
pod patronatem Starosty Powiatu Olsztyńskiego
patronatem medialnym TVP Olsztyn


odbył się 
IV Ogólnopolski Rodzinny Rajd Samochodowy.

W tym roku kierowcy zaliczali nowe punkty kontrolne
w sąsiednich gminach: Bisztynek, Biskupiec
===========================
Relacja z IV Ogólnopolskiego Rajdu
w zakładce - relacja

////////////////////////////////////////////////////////////////////
NOWY ZARZĄD KLUBU
W dniu 1.03.2011r w Centrum Kultury w Bęsi odbyło się Walne Zebranie Członków
LKS BKS "Warmianka" Bęsia
Wybrano nowy zarząd:
Prezes Ścierzyński Ireneusz
Sekretarz Małgorzata Papierzyńska
Skarbnik Kubat Agnieszka
Członek zarządu Biedrzycki Krzysztof
Członek zarząu Markowicz Jacek

Trener drużyny Bondar Antoni
Asystent trenera Karasiński Krzysztof
Kierownik drużyny Papierzyński Wojciech

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Sirojć Edward
Sekretarz Papierzyński Wojciech
Członek Niedzielski Marcin

Przeczytaj w zakładce WIADOMOŚCI .......
=======================================
 
BKS WARMIANKA BĘSIA - Futbolowo
strona internetowa 
(kliknij)  

Na stronie tej podawane są informacje 
dotyczące drużyny piłkarskiej i kibiców
BKS "Warmianka" Bęsia.

Natomiast strona internetowa:
www.warmianka-besia.pl.tl
będzie służyła wyłącznie jako strona administracyjna klubu.Na niej  podawane będą inne informacje związane z działalnością klubu i o miejscowości Bęsia
 
                              
Na wniosek Komitetu Założycielskiego w dniu 28 maja 2007 roku, decyzją nr 1/2007, Starosta Olsztyński wpisał do ewidencji klubów sportowych, pod numerem 23/2007 - Ludowy Klub Sportowy „BKS Warmianka Bęsia”. Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci szkolne, młodzież, rodziców, sympatyków. Działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „ Prawo o stowarzyszeniach”,  ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem. Terenem działania obejmuje gminę Kolno. Siedzibą klubu jest pomieszczenie w budynku nr 24 w Bęsi, w którym mieści się Centrum Kultury.
Celami klubu są: popularyzacja piłki nożnej, lekkoatletyki, tenisa stołowego, piłki siatkowej, szachów i innych dziedzin sportu. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych. Wychowanie do aktywnego, kulturalnego spędzenia wolnego czasu.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z innymi klubami, władzami samorządowymi i sportowymi i opiera swoją działalność na pracy swoich członków i pomocy sympatyków.

Władzami klubu są: Walne zebranie klubu, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Kadencja trwa 1 rok i wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania klubu.

W dniu18 czerwca 2007r pomiędzy Gminą Kolno – reprezentowaną przez Wójta Gminy Kolno, a Zarządem Stowarzyszenia LKS BKS Warmianka zawarta została umowa na użyczenie pomieszczenia w budynku nr 24 w Bęsi, w którym mieści się Centrum Kultury z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej klubu.
W dniu 25 lipca 2007r na podstawie umowy użyczenia klub „otrzymał” stadion wiejski w Bęsi o powierzchni 1,1625 ha z przeznaczeniem na działalność statutową stowarzyszenia.

W dniu 20 grudnia 2007r Zarząd Klubu podjął uchwałę o przyjęciu do klubu 45 członków zwyczajnych i 2 członków wspierających.

W dniu 24 lipca 2008r z funkcji Prezesa Klubu zrezygnował Bigus Stefan

Od września 2008r Klub Warmianka pozyskał trenera i zawodnika grającego Kamila Giglewicz. oraz opiekuna medycznego pana Ireneusza Giglewicz
Zakończył współpracę w 2009r

 W dniu 16 grudnia 2009r Rada Gminy Kolno podjęła Uchwałę w sprawie okreslenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu Kwalifikowanego przez Gmine Kolno 

W dniu 17.08.2010r pomiędzy Gmina Kolno reprezentowaną przez Wójta Gminy Kolno Henryka Dudę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -Wioletty Gil,
a LKS BKS Warmianka Bęsia reprezentowanym przez Stefana Bigus, Jacka Markowicz, Bogusława Chaberę podpisano umowę nr 2/2010 na realizację zadania " Wsparcie rozowju sportu kwalifikowanego w Gminie Kolno w roku 2010", w wyniku której klub otrzymał na realizację projektu kwotę 4.250 zł

Po opłaceniu kosztów związanych z rozgrywkami  rundy wiosennej-jesiennej  sytuacja finansowa klubu jest nadal zła. Ponosimy koszta związane utrzymaniem boiska oraz musimy opłacać każdą obecność sędziego na Naszym boisku. Prosimy zatem o wsparcie, za które z góry dziękujemy.

Apelujemy o dobrowolne wpłaty podczas meczy  w Bęsi. 


 

Stronę odwiedziło: 1 odwiedzający
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=